Singapore-Sichuan Hi-Tech Innovation Park (SSCIP) met een omvang van 10,3 km2.
PLOT 1 totaal gebouwd oppervlak: 21.000 m2
openbaar& commercieel
stedenbouw, architectuur, landschap, interieur
opgeleverd: medio 2019

COMMUNITY CENTER SSCIP PLOT 1

Community center plot 1 is het 2e wijkcentrum dat gerealiseerd gaat worden in het Sino Singapore High Innovation Park (SSCIP) in Chengdu.
Deze nieuwste inbreiding ten zuiden van Chengdu center zal 120.000 bewoners tellen, naast alle niet woon gerelateerde functies.
Totaal zullen 7 community centers over de woongebieden worden verdeeld, gebaseerd op Singapore stadsplanning.

Deze wijkcentra zijn het hart van een wijk zonder een winkelcentrum te zijn, hetgeen in China bijzonder genoemd mag worden.
Er worden culturele, adminstratieve, beheers-, commerciele, logistieke en sportieve voorzieningen gebundeld.
Het complex beslaat totaal 21.000m2 in 6 lagen en valt uiteen in 3 gebouwen rondom het centrale sportplein.
Het hoofdgebouw is L vormig en heeft op de onderste laag een markt, postkantoor en busstation en op de belle etage een groene hoofdstraat met vide tot boven aan toe.
De 2 andere gebouwen bevatten sportaccomodatie en kerk.