chengdu industrial park design

Totaal oppervlak plangebied: 8.48ha/ Totaal gebouwd: 192240 m2 /stedenbouw, architectuur, landschap/ Opdrachtgever: PKU

INDUSTRIAL PARK PROJECT DESIGN IN CHENGDU

Ten noorden van Chengdu (Sichuan provincie, China) wordt een groot gebied ontwikkeld tot een zogenaamd Industrial Park waar met name meubilairgerelateerde bedrijven gevestigd gaan worden. Naast deze bedrijventerreinen zijn er woongebieden, commerciële plots en groengebieden. Dit ontwerp betrof een drietal woningbouwkavels met voornamelijk appartementen in middel- en hoogbouw. Dit competitie ontwerp wordt uitgewerkt door SADI; onze bouwkundige partner (Local Design Institute) in Chengdu.