QINGDAO LAOSHAN FISHERMANu2019S WHARF

Master plan Totaal gebiedsoppervlak 66,200 m2 Gebouwd opervlakte 144,600 m2 Opdrachtgever: Qingdao Laoshan Sunriver Ltd.

QINGDAO – LAOSHAN FISHERMAN’S WHARF

In Qingdao, op de plek waar Laoshan Mountain de zee ontmoet, is in dit master plan een toeristische zone ontworpen. Het waterfront biedt ruimte aan een grote vismarkt, vlakbij de vissershaven, er zijn winkels, restaurants, hotels en bedrijfsruimten. Overal is veel aandacht besteed aan doorzichten naar het water, ook voor de bestaande achterliggende woonbebouwing. Een transparante lichte bebouwingslijn aan de waterkant contrasteert met de wat zwaardere tweede lijn van bebouwing aan de landzijde. Om ook de gebouwen te laten profiteren van zeezicht zijn zoveel mogelijk terassen ingezet.