QINGDAO PIER

Gebouwd opervlakte 24,000 m2

QINGDAO PIER TRANSFORMATIE

Hoewel Qingdao nog steeds een belangrijke haven- (en marine) stad is, zijn er ook delen die herontwikkeld worden, zoals dit gebied in Shibei district waar de stad verbinding met het water gaat maken vanwege de verstedelijking ter plaatse. Het programma bestaat uit restaurants, bars, in de vorm van een grote overdekte food street in meerdere lagen, met een totale oppervlakte van 24.000m2. Aangezien CONTEXTUREARCHITECTS een branch office in de stad heeft, is ons door de lokale overheid gevraagd hiervoor meerdere concepten te ontwikkelen.