ARIENSWEG EDE

37 woningen
3025m2 bvo

STEDELIJKE VERNIEUWING ARIENSWEG EDE

Op steenworp van het NS-station Ede Wageningen is in opdracht van Van Grootheest Bouwbedrijf een woongebouw ontworpen ter vervanging van een in onbruik geraakt garagecomplex.

De locatie bij het ov-knooppunt is met name geschikt voor starters en er zijn dan ook kleine betaalbare woningen ontworpen. De hoofdmassa vormt mede een wand naar het stationsplein terwijl er geanticipeerd is op de molenbiotoop van de molen in de nabijheid. Het ontwerp is natuur inclusief, gasloos en zogenaamd nul op de meter.