STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN

CA heeft een MOU getekend met Proffesor Tang van SouthWestUniversity in Chengdu, hij is een authoriteit in provincie Sichuan op het gebied van Ouderenzorg. En betrokken bij veel projecten. Onze eerste samenwerking is bedoeld plaats te vinden in Luzhou en in Leshan.

Tegelijkertijd is er samenwerking tot stand gekomen met twee grote LDI’s in Chengdu; te weten met SADI en CRCC.

LDI staat voor Local Design Institute; dat zijn bouwkundige buros maar dan met een fikse omvang, respectievelijk 1500 en 300 werknemers. Zij leveren alle technische diensten maar zijn veelal qua ontwerp minder toegerust. Ook beschikken deze buros over de vereiste vergunningen om werktekeningen, constructie en alle installatie bouwvoorbereiding te kunnen uitvoeren.