TEAM CNL: THE BIRTH OF A DUTCH CONSORTIUM

CONTEXTUREARCHITECTS heeft het initiatief genomen voor vorming van een groep van Nederlandse bedrijven die zich richt op de zogenaamde Thematische Dorpen in China. Dit is een ontwikkeling, in gang gezet door de Chinese overheid in 2017, om buiten de grote steden, projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid verhogen. Het gaat om groene gebieden waarin plaats is voor met name (agri)toerisme, ouderenhuisvesting (-en zorg), land-en tuinbouw en sport. TEAM CNL is een verzameling bedrijven die in staat is om op alle gebieden ondersteunig te verlenen, zowel in opstart als in bedrijf. Ontwerp, dienstverlening, management, techniek, training en operatie.

In alfabetische volgorde: Amehr (zorgmanagement), BMI Healthcare (ouderenzorg), Campus Almkerk (pixelfarming), Contexturearchitects (architectuur, masterplanning,coordinatie), De DamesvandeJonge (toerisme), Delphy (agri/horti expertise), Felixx (landschapsontwerp), Humanitas Deventer (ouderenzorg), IGMPR (horticultuur), JansenGebiedsinnovatie (agri innovatie), Loosvanvliet (landschapsontwerp), Nauta Arch&Research (masterplanning), RoyalHaskoningDHV (masterplanning/engineering), SemperGreen (groene gebouwen), Tom Wolters (erfgoed toerisme), Verhoeve Mileu&Water (milieuproblematiek), Xilia (solar power). Allen met ervaring in China en de meeste ook met vestigingen aldaar.